Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

William Shakespeares dramer var ofta baserade på historieskrivning, både i fallet med de engelska medeltidskungarna och figurer som Macbeth och Hamlet. Hur är det med Othello? Har ”moren i Venedig” haft en historisk förlaga?

Nej, det har han inte. Förlagan är Gli Hecatommithi, en samling bestående av hundra berättelser, efter mönster från Boccaccios Decamerone, som publicerades 1565. Författare var Giovanni Battista Giraldi (1504–1573), mer känd som Cinthio. Här finns en historia betitlad ”Un capitano moro”, ”En morisk kapten”, som på ett eller annat sätt inspirerade till det engelska dramat, möjligen (men inte nödvändigtvis) via en fransk översättning. Innehållet är ren fiktion, låt vara att man har diskuterat om Cinthio inspirerades av en händelse i Venedig i början av 1500-talet. Att spekulera om dylikt är dock fåfäng möda – det finns element i Othello som lika gärna kan spåras till Tusen och en natt och andra gamla sagosamlingar.

Skillnaderna mellan novellen och dramat är betydande. Detta gäller i synnerhet namnen. Hos Cinthio är endast Desdemona, den främsta kvinnliga protagonisten i dramat, nämnd vid namn. Den person som heter Othello hos Shakespeare kallas bara ”moren” hos Cinthio. Vi måste alltså utgå från att en hel del kreativ fantasi vävdes in i dramatiseringen, men det är också möjligt att namn och karaktärer påverkades av intryck engelsmännen fick av marockanska ambassadörer under åren kring 1600.