Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Den äldsta nordamerikanska högkulturen brukar kallas den olmekiska. Emellertid lär detta folk inte ha haft något utvecklat skriftspråk. Hur vet vi då att de kallades olmeker?

Det vet vi inte. Vi har inte den blekaste aning om vad de så kallade olmekerna kallade sig själva. Våra kunskaper om deras civilisation, som bredde ut sig i det mexikanska låglandet i Veracruz och Tabasco, baseras uteslutande på arkeologi. Fynd av skulpturer, tempelplattformar och formidabla kolossalhuvuden i sten, daterade till perioden mellan 1500 och 400 f.Kr., har gjort att olmekerna kommit att uppfattas som portalfigurer i Nya världens fornhistoria. I läroböcker och referensverk framställs deras samhälle numera regelmässigt som den ursprungliga mesoamerikanska civilisationen, från vilken alla de andra – zapoteker, maya, azteker, med flera – utvecklades. Men vi vet alltså inte hur de refererade till sig, sina städer, byar och riken.

Termen olmek är ett nahuatl-ord (nahuatl var det språk som talades av aztekerna) och betyder ordagrant ”gummirep”, vilket kan tolkas metaforiskt som ”gummifolket” eller ”gummiätten”. Aztekerna brukade på 1500-talet termen om de människor som levde i det område där olmekcivilisationen hade blomstrat två millennier tidigare, och de syftade med all säkerhet på folkets tradition att utvinna gummi från träd. Västerlänningar började senare, på grund av missförstånd, använda termen inte bara om aztekernas egna grannar utan om folk som levt i regionen långt tidigare – därav nuvarande, i grund och botten felaktiga, terminologi.