Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vad hände egentligen efter det att den svenske riksföreståndaren Sten Sture den äldre avlidit? Det finns en historia om att man sökte hemlighålla dödsfallet och klädde upp liket för att folk skulle tro att herr Sten ännu levde.

Historien är korrekt. Sten Sture avled i Jönköping den 14 december 1503. Hemming Gadh, en färgstark prelat-krigare-diplomat som var med vid dödsfallet, lät mycket riktigt hemlighålla händelsen. På dennes order placerades liket i en fora med skinn, medan en tjänare iförde sig herr Stens kläder, allt för att de som såg foran skulle tro att riksföreståndaren ännu levde. Lik och tjänare färdades därefter tillbaka till Stockholm, allt medan den tilltänkte efterträdaren Svante Nilsson fick tid att planera och verkställa maktövertagandet.

Ett av skälen till det försiktiga agerandet var de höga herrarnas berättigade fruktan för herr Stens änka. Ingeborg Åkesdotter (Tott) var en av Nordens mäktigaste, rikaste och mest erfarna kvinnliga politiker, och hon hade inga tankar på att lämna ifrån sig maktpositionen utan vidare. Genom att hålla henne ovetande om makens död köpte man sig tid att agera bakom scenen. Men det hade man inte mycket för. Änkefru Ingeborg behöll kontrollen av den döde makens vidsträckta län i ytterligare två år, till Svante Nilssons förtret. Därefter accepterade hon att endast behålla Tavastehus län på livstid – hon avled redan 1507.

Som tillägg kan nämnas att Sten Stures lik, när det väl plockats fram, först placerades i en kista i Storkyrkan, invid den skulptur av Sankt Göran och draken som riksföreståndarparet skänkt. Därefter fördes kistan till klostret i Mariefred, som herr Sten hade grundat. När Gustav Vasa stängde klostret flyttades kistan först till Kärnbo kyrka och hamnade slutligen i Strängnäs domkyrka. Den sarkofag som här möter en nutida besökare uppfördes på Gustav III:s initiativ.