Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När jag gick i skolan fick jag ibland höra att ”även om ni är dåliga på provet kommer det nog att gå bra, för till och med Einstein var dålig i skolan”. Också i det egna familjehemmet fick jag höra detta, och jag trodde aldrig på det. Det lät som ett typiskt påhitt från folk som inte tyckte om att plugga, som hellre ägnade sig åt idrott, tv-tittande eller diverse upptåg istället för att läsa läxor. I vuxenåldern har jag hört påståendet ofta, i regel med andemeningen att skolkunskaper är värdelösa, eftersom man tillägnar sig den väsentliga, praktiskt betydelsefulla, kunskapen senare. Men vad är sant? Var Albert Einstein dålig i skolan eller inte?

Sanningen är att vi har mängder av belägg på Einsteins färdigheter under barn- och ungdomen i slutet av 1800-talet. Vi kan dessutom luta oss mot utförliga redogörelser för barnet Alberts tidiga utveckling – både nobelpristagaren själv och hans släktingar har varit frikostiga med sina minnen. Som exempel kan nämnas att de föräldrar som oroar sig över att deras barn inte lär sig tala förrän i tre–fyra-årsåldern kan lugnas med att det tog lika lång tid för den lille Albert Einstein att tillskansa sig talets gåva. När Einstein kommit upp i skolåldern betraktades han dock som så högutvecklad att han fick hoppa över första klass och gå direkt till tvåan.

Inget tyder på att Einstein var en idealisk mönsterelev – han kunde stundom reta lärarna en hel del och var inte främmande för att slarva – men han var absolut inte dålig. Tvärtom. Både i brev och i betyg framgår att han ofta var bäst i klassen. Betygen från skolan i München förstördes i andra världskriget, men dessförinnan hade rektorn redan hunnit gå igenom arkivet och konstaterat att den unge Einsteins betyg i latin och grekiska var utomordentliga. Från kantonskolan i schweiziska Aargau, där Einstein hamnade i nästa skede av utbildningen, har vi dokumentariska belägg på att hans betyg i historia, aritmetik, algebra, geometri, fysik och musik (han spelade violin) var utmärkta. Han var något svagare i tyska, men inte dålig.

Myten om den usle skoleleven Albert Einstein kan alltså förpassas till soptippen. Einstein var lika framstående i skolan som senare i livet, i synnerhet vad naturvetenskapliga ämnen beträffar.