X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Är det sant att jesuiterna agerade i enlighet med ovanstående devis? Var detta rentav ordens officiella motto?

Många svenskar skulle förr, utan att tveka, ha svarat ja på dessa frågor; själv fick jag lära mig det när jag var liten. Likväl är uppgiften fullständigt felaktig. Jesuitordens valspråk lyder Ad maiorem Dei gloriam, ”Till Guds större ära”. Den ende jesuit som, mig veterligen, kom i närheten av en ordvändning som påminner om ”ändamålet helgar medlen” var Hermann Busenbaum (1600–1668) i den mycket lästa handboken Medulla theologiae moralis (1645), som baserades på föreläsningar i Köln. Här återfinns meningen Cui licitus est finis, etiam licent media, ”För den som har ett lovligt ändamål är också medlen lovliga”, men det syftar endast på ett specifikt ändamål i en mycket specifik situation: förspel till samlag inom ramen för äktenskapet.

Det dröjde till år 1800 innan ordspråket förknippades med jesuiterna, närmare bestämt i den tyske filosofihistorikern J.G. Buhles Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Då hade citatet redan cirkulerat i upplysningsfilosofernas skrifter och samtal, till exempel hos Voltaire, men utan att länkas till just jesuiterna. Under 1800-talet spreds uppfattningen att det var ett jesuitiskt valspråk även i Norden, bland annat i verk av Carl Julius Lenström och Zacharias Topelius.