Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att det var Josef Stalin som yttrade dessa bevingade ord? Eller var det Mao Zedong? Det låter som något en typisk revolutionär politiker med rymligt eller obefintligt samvete skulle ha kunnat häva ur sig.

Det skulle inte förvåna mig det minsta om både Stalin och Mao nyttjade ordspråket då och då, men i så fall var de inte först. Åtskilliga statsmän före dem uppges också ha tagit orden i sin mun. En som ofta utpekas som upphovsman är den franske revolutionspolitikern Maximilien de Robespierre, som på 1790-talet skall ha sagt något i stil med on ne saurait faire d’omelette sans casser des œufs. Men även denna härledning är osäker.

Vad vi vet är att talesättet brukades i 1700-talets Frankrike, men längre än så kommer vi inte, om vi inte skall lämna den säkra marken och övergå till gissningarnas domän. Även i fallet med användandet under franska revolutionen finns det konflikterande uppfattningar. Vissa förknippar således citatet med en av revolutionens dödsfiender, François de Charette, som ledde ett rojalistiskt uppror i Vendée.