Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Mellan 1975 och 1979 behärskades Kambodja av röda khmererna (Khmer Rouge), en regim som blivit beryktad för ett av 1900-talets värsta folkmord. Vet man hur många som dödades?

Nej, det gör man inte. Forskarnas och politikernas åsikter går isär, och vissa kambodjanska politiker har rentav förnekat att folkmordet ägt rum (de har bland annat menat att vietnameserna har fabricerat bevisen). Dylika förnekelser är sedan 2013 formellt förbjudna i Kambodja.

Med tanke på katastrofens storlek är det omöjligt att räkna ut ett dödstal, men vi har en god utgångspunkt i fynden av omkring 20 000 massgravar. Flertalet forskares bedömningar gör gällande att mellan 1,5 och 3 miljoner kambodjaner miste livet till följd av massavrättningar och undernäring. Det innebär att omkring en fjärdedel av Kambodjas befolkning mycket väl kan ha utplånats.