Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Sade Karl XII verkligen detta? Man hör ofta att han lär ha yttrat dessa bevingade ord när han landsteg på Själland till ljudet av gevär och kanoner år 1700.

Nej, det sade han med stor sannolikhet inte. Upphovsmannen till citatet är ingen mindre än Voltaire, som inflikade det i sin Histoire de Charles XII. I franskt original lyder det: ce sera là dorénavant ma musique. Enligt Voltaire skall kungen ha förvånats av ljudet av muskötsalvor och frågat generalmajor Stuart vad ”de svaga visslingarna” betydde. Stuart svarade att det var ljudet av kulor som fienden sköt mot kungen, vilket föranledde den berömda (men alltså påhittade) repliken.

För övrigt var landstigningen vid Humlebæk på kvällen den 25 juli föga dramatisk, sett ur Karl XII:s personliga synvinkel. Några hundra ryttare och bönder, som mest omkring 700 man, sökte hejda svenskarna. En kort strid utbröt medan den första svenska bataljonen vadade iland, men när det var dags för kungen att beträda dansk mark hade danskarna redan gett upp och dragit bort.