Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Efter gårdagens blogg om fyren på Faros har en fråga uppkommit om ett annat av antikens sju underverk: Zeusstatyn i Olympia. Vet man hur detta mästerverk såg ut? När försvann statyn?

Statyn var mycket riktigt ett mästerverk, skapat av Fidias på 430-talet f.Kr. för Zeustemplet i Olympia. Tack vare beundrande beskrivningar vet vi att statyn var 13 meter hög och gjord av en trästomme som täcktes av guld- och elfenbensplattor. Zeus var avbildad sittande på en tron, gjord av cederträ och prydd med ornament av ebenholts, elfenben, guld och ädelstenar.

Ingen vet hur och när statyn förstördes. En bysantinsk historiker, som levde ett halvt millennium för sent för att vara en trovärdig källa, hävdar att det fanns en tradition som påstod att den fördes till Konstantinopel och brann upp i en eldsvåda på 400-talet e.Kr., men det är lika sannolikt att den förstördes när templet i Olympia brann ned år 425 e.Kr. Andra menar att den hade förstörts redan något sekel tidigare.

Tyvärr har ingen kopia av Zeusstatyn överlevt. Det närmaste vi kommer är avbildningar på mynt, men de är inte till någon större hjälp. Att vi trots det känner till skulpturen tämligen väl beror på de noggranna beskrivningar som antikens författare, däribland Pausanias, har efterlämnat. Genom dessa vet vi att Zeus hade guldsandaler och att han bar en staty av segergudinnan Nike, även den tillverkad av guld och elfenben, i höger hand.