Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Fyrtornet på Faros utanför Alexandria sägs ha varit det av antikens sju underverk som överlevde längst, näst efter Cheopspyramiden. När försvann det?

Fyren började byggas under åren kring 300 f.Kr. på order av Ptolemaios I Soter, den av Alexander den stores generaler som tog kontroll över Egypten. Efter tolv år stod det färdigt och imponerade därefter storligen på hela den antika världen. Det är ingen överdrift att påstå att fyren på Faros är en av de byggnader som haft störst betydelse genom tiderna – alla senare fyrtorn i vår del av världen är på ett eller annat sätt modellerade efter detta. Att döma av arabiska skildringar var det mellan 100 och 120 meter högt, byggt i tre avdelningar med en kvadratisk sektion längst ned, därefter en oktagonal och slutligen en rund. Fyrtornet hade en stor spegel som reflekterade solljuset under dagen. Om natten hjälpte tornet sjöfarare genom att man lät en eld brinna.

Att fyrtornet överlevde så länge som det gjorde berodde på att det verkligen fungerade som avsett och var till stort gagn för sjöfarten. Trots att tornet vid flera tillfällen utsattes för ras, bland annat vid jordbävningar, var Egyptens härskare ofta villiga att reparera det. Men klockan klämtade på 1300-talet. 1303 och 1323 års jordbävningar blev för mycket, och i reseskildringar från påföljande decennier konstateras att tornet ligger i ruiner. Ruinerna fanns kvar ända till 1480-talet, då mamluksultanen byggde en fästning på platsen och använde sten från fyrtornet till byggnadsarbetet.