Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I historisk litteratur anges ofta Shang som Kinas första dynasti. Shangdynastin (ca 1600–ca 1050 f.Kr.) är historiskt belagd genom både skriftliga källor – orakelsvar på sköldpaddsskal – och arkeologiska fynd, och dess maktområde vid Huang He i Nordkina är någorlunda väldefinierat. Men fanns det inte en ännu äldre dynasti som hette Xia? Räknas den som en historisk dynasti eller som något tillhörigt sagovärlden?

Att Xiadynastin förekommer i diskussioner om det äldsta Kina beror på att det är den första dynasti som nämns i de gamla kinesiska krönikeverken. Dynastin skall ha härskat över ett icke närmare specificerat område i inre Nordkina mellan 2000-talet och ca 1600 f.Kr. Problemet är att krönikorna även anger att Xiahärskarna efterträdde fem mytologiska urkejsare, vilket gör att hela dynastin hamnar i samma halvhistoriska dunkel som exempelvis den svenska Ynglingaätten. Eftersom samtida dokument om Xia fullständigt saknas har historiker varit så illa tvungna att sätta ett frågetecken framför dynastins existens.

Den moderna diskussionen om Xiadynastin utgår från arkeologiska fynd, särskilt utgrävningarna av bronsålderskulturen i Erlitou i provinsen Henan från och med 1959. Tack vare C14-analyser vet vi idag att det i Erlitou fanns en högt utvecklad kultur med ett stratifierat samhälle och ett fast etablerat härskarskikt under några sekler fram till 1600-talet f.Kr. År 2011 påträffades vad som rimligen kan tolkas som ett stort kungligt palats, daterat till omkring 1700 f.Kr. Detta sammanfaller kronologiskt med krönikornas berättelser om Xia, varför vissa forskare menar att arkeologin ger oss en möjlighet att, åtminstone hypotetiskt, uttala oss om dynastin.