Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Frågan har varit, och är, föremål för många spekulationer, och två folk har utpekats som upptäckare: portugiser och nederländare. Därtill kommer diverse fantasifulla gissningar om fenicier och andra gamla sjöfararfolk, men dem lämnar jag därhän.

Den svagaste hypotesen är den portugisiska. Den går ut på att portugisiska sjöfarare fick syn på kontinenten under första hälften av 1520-talet. Det främsta indiciet är att franska världskartor (”Dieppekartorna”) från 1500-talet visar en kontinent mellan Sydöstasien och Antarktis. Ortnamnen på kontinenten är både franska och portugisiska, vilket – enligt hypotesens försvarare – tyder på att fransmännen lärt sig av portugiserna att det låg ett landområde på platsen för Australien. Det kan emellertid lika gärna röra sig om fria fantasier om en okänd sydkontinent (lat. terra australis incognita) – sådana fanns det gott om sedan medeltiden. Att portugisiska namn dyker upp här och var på kartan är inte förvånande, med tanke på att portugiserna var det ledande europeiska sjöfararfolket i Asien.

Den nederländska hypotesen är den starkaste, och den som flertalet forskare tror på. I slutet av februari eller början av mars 1606 nådde det nederländska skeppet Duyfken, under befäl av Willem Janszoon, bevisligen fram till Australien. Janszoon och hans män landsteg på kontinenten och rapporterade sedan om upptäckten. I avsaknad av uttryckliga belägg för tidigare europeiska resenärer vid australiska kusten räknas därför Janszoon som kontinentens upptäckare – sett ur Europas perspektiv, vill säga. Aboriginernas förfäder hade ju upptäckt landet tiotusentals år tidigare.