Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På historiska kartor kan man se termen Ruperts land (eng. Rupert’s Land), skrivet med stora bokstäver över norra Kanada. Denna brittiska koloni tycks ha grundats på 1600-talet och bestått ända tills den införlivades med resten av Kanada. Men vem var Rupert?

Kolonin, som formellt sett täckte ett vidsträckt område (varav en mindre del idag ingår i USA och resten i Kanada), behärskades endast i liten utsträckning av britterna, eftersom området dels var glest befolkat, dels dominerat av indianfolk. Britterna, som representerades av Hudson’s Bay Company, var framför allt intresserade av att upprätthålla baser för pälshandel. Handelskompaniet fick år 1670 kungliga privilegier till handel i det område genom vilket de floder flyter som mynnar ut i Hudson’s Bay, en definition som förklarar varför området blev så vidsträckt. Kompaniet behöll makten ända till 1870, då rättigheterna överlämnades till Kanada och brittiska kronan.

Vem var då Rupert? Hans egentliga namn var Ruprecht, och han levde mellan 1619 och 1682. Ruprecht var son till ”Vinterkonungen” Fredrik V av Pfalz och Böhmen. Hans mor var Elizabeth Stuart, en syster till den engelske kungen Karl I. På grund av släktförbindelserna – och eftersom pfalzgrevskapet vid Rhen temporärt gick förlorat för familjen under trettioåriga kriget – gjorde Ruprecht/Rupert karriär i England. Han ledde de kungliga trupperna under inbördeskriget på 1640-talet, blev senare kapare i Västindien och gjorde stora insatser för den engelska flottan under restaurationstiden på 1660-talet, då kusinen Karl II var engelsk kung. Att Ruprechts/Ruperts namn hamnade på den kanadensiska kartan beror på att han dessutom var Hudson’s Bay Companys förste guvernör.