Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Gårdagens blogg föranleder ett inlägg om ett annat högt byggnadsverk, försvunnet sedan länge: kolossen på Rhodos. Hur stor var denna staty, ett av den antika världens sju underverk, och när försvann den?

Kolossen på Rhodos var en jättetstaty av solguden Helios som restes mellan 292 och 280 f.Kr för att fira segern över Antigonos I Monophtalmos, som förgäves belägrade staden Rhodos  år 305. Sedan folket i Rhodos fått hjälp från det ptolemaiska Egypten och fienden dragit sig tillbaka beslöt man sig för att fira triumfen genom att bygga en kolossalstaty av Helios, som betraktades som öns speciella gudomlighet. Pengarna kom från försäljningen av den utrustning belägrarna lämnade kvar när de seglade bort. Projektet leddes av Chares från Lindos.

När arbetet var färdigt var kolossen mer än 30 meter hög och väckte beundran i hela den hellenistiska världen. Kolossen stod på en piedestal som mätte minst 18 meter i diameter. Statyn bestod av flera material, framför allt sten men också järn och brons. Olyckligtvis blev dess historia kort. Redan år 226 f.Kr. föll den offer för en stor jordbävning, och den restes inte på nytt – enligt en tradition eftersom folket på Rhodos fruktade att de hade väckt Helios vrede, och de önskade inte reta honom igen.

Icke desto mindre fortsatte den fallna kolossen att generera intresse från omvärldens resenärer, som häpnade över dimensionerna. Rester låg kvar i hundratals år och kommenterades av grekiska och romerska skribenter. Exakt när resterna försvann är okänt, men det mest sannolika är att folk successivt plockade bort stenar och metall för att bruka för andra syften under romersk kejsartid, och att de slutligen försvann någon gång under senantiken. Under medeltiden fanns inga lämningar kvar. De historier som berättas om att arabiska kalifer och judiska köpmän skulle ha förstört vad som återstod är föga mer än opålitliga grekiska skrönor.

Åtskilliga ansträngningar har gjorts att räkna ut hur kolossen skall ha sett ut, men de flesta bilder som cirkulerar är fria fantasier. Det mest ryktbara försöket ett efterlikna underverket är Frihetsgudinnan i New York, som byggdes med de proportioner som man på 1800-talet menade att kolossen hade haft.