Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

En stor del av de gamla grekiska sagorna om det gyllene skinnet, Jason och argonauterna utspelar sig i riket Kolchis. Har det funnits? Om inte, vilken region vid Svarta havet åsyftas?

Riket har funnits, låt vara att dess skriftliga historia endast är känd för en långt senare tidpunkt än den som avses i sagan om argonauterna (som är förlagd till bronsåldern). Kolchis låg i nuvarande västra Georgien och angränsande delar av det turkiska kustområdet. I traditionell georgisk historia betraktas Kolchis som en av de första och viktigaste riksbildningarna som i sinom tid ledde fram till den georgiska staten, men det är – på grund av källbristen – omöjligt att en gång för alla avgöra frågor om språk och etnicitet i området under forntiden. Herodotos och andra grekiska författare gissade att folket i Kolchis var besläktat med folket i Egypten, men de notiserna bör tas med en stor nypa salt. Det troligaste är att de stammar som befolkade Kolchis talade tidiga varianter av georgiskt tungomål, vilket var så svårbegripligt för grekerna att de började resonera i egyptiska termer för att förklara situationen. Egyptierna talade ju också ett märkligt språk.

Av allt att döma skapades ett kungarike i Kolchis senast på 1200-talet eller 1100-talet f.Kr. Grannkungarna i Urartu refererade till riket som Qulha, och enligt bevarade källor låg de ofta i krig med det på 700-talet f.Kr. Sedan det förhärjats av nomadiska kimmerier och skyter försvagades Kolchis och underkuvades på 500-talet för en tid av perserkungarna. Efter en tid bröt sig kolchiderna loss från perserväldet och återskapade egna furstendömen, samtidigt som grekiska kolonister blev allt mäktigare vid kusten. För grekerna motsvarade Kolchis den yttersta gränsen för vad man kunde nå sjövägen i österled, varför landet fick en särskild, närmast mytisk, betydelse i berättarkulturen. Det är ingen slump att sagans argonauter reste just dit för att hitta det gyllene skinnet, eller att den formidabla Medea sägs ha kommit från just Kolchis.

På 100-talet f.Kr. erövrades Kolchis av härskarna i Pontos, en regional stormakt vid nuvarande turkiska nordkusten. Under påföljande sekel besegrades Pontos av romarna och kom att lyda under romersk överhöghet. För Kolchis dröjde det till första seklet e.Kr. innan romarna slutgiltigt tog över makten. Romarna intresserade sig mest för att kontrollera befästningar vid kusten, medan inlandet i praktiken var självstyrande.