Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Fenicierna var Medelhavets stora handelsfolk, med kolonier i Nordafrika och Spanien och resor långt ut på Atlanten. Från sina basområden i nuvarande Libanon grundade de bland annat städerna Panormos (Palermo), Gades (Cadiz) och Karthago utanför Tunis. I läroböcker kan man läsa att de saluförde egna hantverksprodukter, till exempel elfenbensarbeten, färgade tyger och glas, och att de handlade med kryddor, oljor, järn och koppar. Finns det även bevis för att de ägnade sig åt slavhandel?

Konkreta belägg saknas, men vi har grannfolkens ord på att de inte var främmande för näringen. Ett känt exempel finns i Odysséens fjortonde sång, från 700-talet f.Kr. Berättaren har just redogjort för en sjuårig vistelse i Egypten och skriver så här om det åttonde årets händelser:

”Men då omsider det åttonde kom av de flyende åren, / kom en man från Fenicien dit, en slug och illistig / ärkekanalje, som mycken förtret hade vållat i världen. / Denne lockade mig med list att medfölja skeppet / bort till Feniciens land, där hans hus och hans egendom lågo. / Där blev hos honom jag kvar, tills hela det året var ute. / Men sedan månaderna gått och dagarna hade förlidit / av ett förrinnande år och horerna nalkades åter, / lät han mig stiga ombord att till Libyen fara med honom, / förebärande lömskt, att jag skulle ha uppsikt på lasten, / dock för att sälja mig endast som slav och bereda sig vinning. / Nödd och tvungen jag seglade med, fast jag anade sveket.” (Odysséen XIV:287–299, övers. Erland Lagerlöf). I berättelsens fortsättning lider fartyget skeppsbrott utanför Kreta.

Även den grekiske historieskrivaren Herodotos (400-talet f.Kr.) vittnar om hur historier om feniciska slavhandlare cirkulerade längs Medelhavets kuster. I sin andra bok skriver han om hur fenicierna fordom kidnappade två egyptiska prästinnor och sålde en av dem i Libyen, den andra i Grekland (2:54–56). Historien är förmodligen mer myt än historia, men den visar att folk vid Medelhavets kuster ansåg sig ha skäl att frukta feniciska sjöfarare.