Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag får en hel del frågor om första världskriget, vilket är föga förvånande med tanke på att det i år är hundra år sedan kriget bröt ut. Här är en fråga som kommer från en person som varit i Thailand och funnit uppgifter om att även detta land (som då hette Siam) deltog i kriget mot Tyskland och Österrike-Ungern. Stämmer uppgifterna? Om svaret är ja: varför brydde sig siameserna om denna konflikt, som rimligen inte kan ha angått dem?

Uppgiften är korrekt. Siams kung Vajiravudh, även känd som Rama VI, var en framsynt politiker – vissa skulle säga opportunist – som såg en lysande möjlighet att, utan större risk för egen del, öppet ställa sig på samma sida som Frankrike och Storbritannien, de två kolonialmakter vars territorier omringade Siam och utgjorde ett konkret hot mot statens självständighet. Fransmännen hade nyligen tagit över Laos och Kambodja, två tidigare siamesiska vasallstater, medan britterna hade expanderat söderifrån i den gamla siamesiska intressesfären i dagens västra Malaysia. Genom att förklara krig mot britternas och fransmännens fiender visade kungen och hans politiker var deras sympatier låg, och det blev svårare för kolonialmakterna att agera fientligt mot Siam.

Därtill kom ett annat övervägande: vad skulle hända om Siam inte förklarade krig? Allt fler stater gick ju i krig mot Tyskland, bland annat USA. Detta fick siameserna att frukta för följderna om inte de också solidariserade sig med ententen. Om Siam höll fast vid sin neutralitet skulle britter och fransmän få ett argument för att avkräva landet ytterligare eftergifter.

Krigsförklaringen ägde rum den 22 juli 1917. En expeditionsstyrka bestående av knappt 1 300 soldater, bland annat piloter, skickades till Västfronten på sommaren 1918 för att strida mot tyskarna. Siam lade dessutom beslag på tysk egendom, framför allt skepp, vilket gjorde kriget till en god affär. Den mänskliga kostnaden i liv var inte stor: det har beräknats att färre än 20 siamesiska soldater stupade.

Som kuriosa kan tilläggas att den thailändska flaggan såg dagens ljus under första världskriget. Det är knappast en slump att den rymmer just de tre färger (rött, blått och vitt) som även återfinns i Storbritanniens och Frankrikes nationsflaggor, låt vara att ett direkt samband är omöjligt att leda i bevisning.