Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det är ingen hemlighet att många av de soldater som stred mot de upproriska kolonisterna i nordamerikanska frihetskriget (1775–1783) var tyskar, i synnerhet från Hessen. Men stämmer det att även kolonisterna hämtade hjälp från Tyskland? Det ryktas att preussare gjorde betydande insatser.

Frågan syftar uppenbarligen på en specifik preussare, Friedrich Wilhelm von Steuben (1730–1794). Han föddes i Magdeburg och inledde tidigt sin bana som preussisk soldat. Redan som tonåring deltog han i österrikiska tronföljdskriget, och under sjuårskriget steg han i graderna under Fredrik den store. Sedan von Steuben tagit avsked ur armén 1762 övergick han till en karriär som hovman. I likhet med andra adelsmän i jakt på pengar och ämbeten flyttade han runt i Europa och besökte bland annat Frankrike och Irland. Under en vistelse i Frankrike 1777 mötte han Benjamin Franklin och fick ett introduktionsbrev till George Washington, som var i akut behov av välutbildade och erfarna officerare.

”Baron von Steuben”, som han kom att kallas på andra sidan Atlanten, anlände till Amerika i september 1777 och anslöt sig påföljande år till den armé som Washington höll på att bygga upp, the Continental Army, i Valley Forge. Där gjorde von Steuben – som talade usel engelska och alltid var i behov av tolkar som kunde översätta hans tyska och franska svordomar – betydande insatser för att omvandla kolonisternas hårt trängda krigsmakt till en effektiv väpnad styrka. Han lade ned stor möda på att introducera ett träningsprogram med hårda övningar, särskilt med bajonetter, och bankade in preussisk disciplin i rekryterna. Lika viktigt var att han lärde amerikanerna att anlägga ordentliga fältläger med vattenförsörjning och, efter omständigheterna, god hygien med kök och latriner.

von Steubens reformer bar frukt under våren och sommaren 1778, då kolonisterna började vinna militära framgångar mot britterna. Ju längre kriget varade, desto starkare blev hans ställning, och mot slutet tjänstgjorde han som Washingtons stabschef. När kriget var över och USA bildats tillerkändes von Steuben amerikanskt medborgarskap, och han bodde kvar i den nya republiken till sin död. Åtskilliga orter, och till och med counties, i USA är döpta efter von Steuben, som kan beskådas som staty här och var i landet.