Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Sade verkligen Martin Luther dessa ord (som i original lyder Hier stehe ich. Ich kann nicht anders)? Eller är det en skröna?

De bevingade orden lär ha yttrats av Luther i slutet av det försvarstal reformatorn höll den 18 april 1521 inför den tyske kungen Karl V och riksdagen i Worms, dit han kallats för att försvara sig mot kätterianklagelserna. Yttrandet har en central plats i reformationens kulturhistoria, och det har ofta citerats – men tyvärr tyder ingenting på att traditionen är sann.

När man läser Martin Luthers tal letar man förgäves efter yttrandet. Enligt vittnet Konrad Peutinger avslutade Luther endast med den traditionella slutklämmen ”Gud hjälpe mig” (Got kum mir zu hilf). Luther kan självfallet ha fällt yttrandet i all fall, men det kan inte beläggas i någon av de avskrifter från riksdagen som har överlevt. Inget ögonvittne till händelsen har heller påstått att Luther sade ”här står jag och kan icke annat”. Däremot dyker orden upp i en tidig tryckt utgåva av Luthers tal.

Mot bakgrund av denna brist på samtida uppbackning är det, källkritiskt sett, omöjligt att försvara de bevingade orden. Det troligaste är att de inflikades i efterhand i syfte att ge större pregnans och styrka åt talet, som även orden förutan utgör en av 1500-talets mest minnesvärda texter.