Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På ön Ven i Öresund finns en kyrka som är helgad åt Sankt Ibb. Även den gamla socken som omgav kyrkan hade namn efter ett helgon med detta nman. Vem var Ibb? Ett skånskt lokalhelgon?

Nej, inte alls. Ib, eller Ibb, är en gammal dansk (och norsk) form för namnet Jakob. Namnformen är känd sedan senmedeltiden, då den närmast utvecklades ur Jep och Jeppe. Det för oss kändaste exemplet på namnets förekomst är den norske dramatikern Henrik Ibsen. På normal svenska skulle alltså kyrkan heta Sankt Jakobs kyrka, men Ven låg i Danmark ända till 1658, och den danska namnformen har följt med in i modern tid.

Sankt Ibbs gamla kyrka, som den officiellt heter, byggdes på 1200-talet och förlängdes och välvdes två sekler senare. När en ny kyrka byggdes mitt på ön på 1800-talet lämnades Sankt Ibbs gamla kyrka att förfalla. Sedermera blev den åter populär, och sedan 1939 fungerar den åter som kyrka. Den nya kyrka som ersatte den gamla på 1800-talet genomgick dock en formell avkristning för ett drygt decennium sedan och är idag ett museum över Tycho Brahe.