Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en fråga från turister som varit i Jordanien och beundrat de väldiga gravmonumenten i Petra. Monumenten, som för många TV- och biobesökare kanske är mest kända som fond till avslutningen i den tredje Indiana Jones-filmen, byggdes av nabateerna, vars rike inlemmades i romerska riket under kejsar Trajanus. Men vilka var nabateerna? Varifrån kom de?

Nabateerna levde i gränslandet mellan Syrien och Arabien under antiken. Under seklerna kring Kristi födelse dominerade de handelsvägarna och oaserna i ett vidsträckt område mellan Eufrat och Röda havet. De dök upp i regionen senast på 300-talet f.Kr., då de förekommer i skrifter om de krig som fördes under Alexander den stores efterträdare. En möjlighet är att nabateerna flyttade fram sina positioner i svallvågorna efter de folkförflyttningar och migrationer som ägde rum under det nybabyloniska rikets tid på 500-talet. Vi vet att riket Edom, som tidigare hade dominerat området vid Petra, vid denna tid försvann från scenen och att edomiterna istället slog sig ned söder om Judeen. Nabateerna kan antingen ha drivit bort dem eller tagit deras plats på fredligt sätt. De stod emot seleukidernas försök att ta över deras lukrativa handel på 200-talet och 100-talet f.Kr. och gick därefter till offensiv. När nabateernas inflytande var som störst under sista århundradet före Kristi födelse härskade de över en stor del av nuvarande Jordanien, norra Saudiarabien och södra Syrien, inklusive Damaskus.

Den nabateiska kultur som träder oss till mötes i källorna var starkt präglad av omvärlden, i synnerhet av den arameiska kulturen. Det är inte särskilt konstigt, eftersom arameiska var det allmänna umgänges- och affärsspråket i en stor del av Främre Orienten. När nabateerna skrev brev, präglade mynt och lät göra inskrifter användes arameiskt språk. Det är dock osannolikt att nabateerna ursprungligen var arameer. Att döma av deras personnamn var de snarare araber, vilka successivt anammat arameisk kultur. På frågan om var i Arabien de ursprungligen levde lämnar dock forskarna olika svar – vissa gissar på Jemen, andra på oaserna i norra Arabien, andra på nordöstra Arabien. Det är fullt möjligt att nabateerna formades som etnisk grupp från flera håll, genom att köpmän i olika delar av Arabien samarbetade i handelsnätverk som utvecklade en politisk identitet.