Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Nej, är det enkla svaret. Don Juan, den notoriske libertinen och förföraren, är en litterär figur som först dyker upp i ett drama av den spanske författaren och munken Tirso de Molina omkring 1630, eller möjligen något decennium tidigare eftersom tillkomståret är omdiskuterat. Dramat heter El burlador de Sevilla y convidado de piedra, ungefär ”Förföraren från Sevilla och stengästen”. Övriga kända arbeten om Don Juan – av Molière, Mozart, Byron med flera – är samtliga av senare datum och går tillbaka på de spanska historierna.

Hos Tirso de Molina utspelar sig historien på 1300-talet. Om det funnits någon sanning i skrönorna är det högst troligt att vi hade haft åtminstone något dokument, eller någon hänvisning i någon krönika eller något brev, om Don Juan under de tre sekler som ligger mellan den tid då dramat utspelar sig och den tid då det skrevs. Så är dock inte fallet, varför vi måste dra slutsatsen att Tirso de Molina antagligen hittade på den själv för att använda som moraliskt underlag till budskapet om att det går illa för den som beter sig som Don Juan (som dör i slutet av dramat). Möjligen baserade han pjäsen på historier som var i omlopp på 1600-talet, då libertinen – den fritänkande playboyen som vill bryta mot samhällets etablerade sociala och moraliska normer – slog igenom som kulturellt fenomen lite här och var i Västeuropa.