Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Har den schweiziske nationalhjälten Wilhelm Tell existerat? Finns det någon sanning i den kända historien att han sköt en armborstpil genom ett äpple som placerats på sonens huvud? Dödade han den habsburgske fogden Gessler och befriade landet?

Det enkla svaret är nej, på alla frågor. Wilhelm Tell är en sagofigur som skall ha levt i början av 1300-talet. Han nämns första gången i ”Sarnens vita bok” (ty. Weisses Buch von Sarnen), som nedtecknades av Hans Schreiber omkring 1475, och i sången Tellenlied, som skrevs någon gång under 1400-talets sista decennier. Om Tell varit en historisk person hade vi med all säkerhet hört talas om honom långt tidigare, i synnerhet med tanke på den storpolitiska funktion han uppges ha spelat som symbolfigur i kampen mot habsburgarna.

Källkritiskt sinnade historieskrivare och andra intellektuella påpekade redan i början av 1600-talet att det var omöjligt att uttala sig om Wilhelm Tells historicitet. Liknande kritiker gjorde sig hörda under 1700-talet och 1800-talet, men de kämpade länge i motvind eftersom alldeles för många människor – särskilt i Schweiz – ville att Tell skulle ha existerat. På 1800-talet ökade hjältens popularitet ytterligare, dels på grund av Friedrich von Schillers berömda drama om honom, dels på grund av att han togs i bruk av den schweiziska nationalismen. Att förneka Wilhelm Tell i Schweiz innebar vid denna tid att ens böcker riskerade att brännas offentligt.

Dagens forskare är eniga om att Wilhelm Tell är påhittad. Bristen 1300-talskällor om Tell, Gessler och de andra figurerna i berättelsen gör det omöjligt att betrakta dem som verkliga personer.