Annons
X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Perioden mellan 1718 och 1772 kallas i svensk historieskrivning ”frihetstiden”. Varför heter den så? Hur länge har termen använts?

Till skillnad från många andra historiska termer är ”frihetstiden” inte en sentida uppfinning. Termen lanserades mitt under epoken och är belagd i skrift redan på 1750-talet. Den syftar på upplevelsen av frihet från det kungliga envälde som hade rått på Karl XII:s tid. De personer som ställde sig bakom begreppet hörde hemma inom de fyra ständer (adel, präster, borgare och bönder) som dominerade politiken på de återkommande riksdagarna i Stockholm.

I efterhand drogs ett streck för frihetstiden 1772, eftersom Gustav III:s statskupp markerade slutet på ståndsriksdagens storhetstid.