Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Den engelska drottningen Elisabet I har gått till historien som Jungfrudrottningen, the Virgin Queen. Huruvida hon var jungfru eller inte må de lärde tvista om i evighet, men det står helt klart att hon inte gifte sig. Varför inte?

Det frågade sig många redan på 1500-talet. Det uppfattades som en självklarhet att hon skulle ingå äktenskap, i synnerhet med tanke på att hon förväntades säkra dynastins fortlevnad genom att skaffa barn. Om hon dog barnlös kunde tronen mycket väl hamna i katolska händer – näst i tur i successionsordningen stod Maria, den katolska drottningen av Skottland. Därtill kom att hon i egenskap av ogift drottning av England var ett eftertraktat byte för samtliga europeiska kungahus. Det saknades sannerligen inte friare: den spanske kungen Filip II, som redan varit gift med Elisabets syster Maria, ärkehertig Karl av Österrike, kung Erik XIV av Sverige och de båda franska hertigarna Henrik av Anjou (sedermera kung Henrik III) och Frans av Alençon, med flera.

Men ingen friare lyckades. Förhandlingarna pågick i månader men rann alltid ut i sanden. De inhemska friarna hade inte heller lyckan med sig, inte ens Robert Dudley, earl av Leicester, som vi vet stod drottningen nära. Sedan dennes hustru, Amy Robsart, år 1560 avlidit i en olycka trodde många att äktenskap mellan Dudley och drottningen stod för dörren, men så blev inte fallet.

Sanningen är troligen att Elisabet förblev ogift av strikt politiska skäl. Hon utnyttjade sin position som Jungfrudrottning, gift endast med England, till att manipulera och spela ut friare mot varandra. Dessutom ville hon under inga omständigheter bli dominerad av en man. Hon ville regera på egen hand. Vid ett tillfälle skall hon ha sagt rent ut till Robert Dudley: I will have here but one mistress and no master, ”Här vill jag ha blott en härskarinna och ingen härskare”. Manipulerandet ledde till osäkerhet i omgivningen, vilket gjorde det lättare för Elisabet att driva igenom sin politik. Hon härskade genom att söndra.