Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har nyligen fått en muntlig fråga om kungariket Kotte. Har det verkligen existerat ett rike med det namnet? Det låter som något ur en barnbok om grankottar eller igelkottar.

Kotte har existerat. Det låg på Ceylon, dagens Sri Lanka. Namnet syftade ursprungligen bara på huvudstaden, som även var känd som Sri Jaya Vardhana Pura. Ordagrant betyder Kotte ”fästning” på singalesiska, vilket visar på ortens militära betydelse. Fästningen ifråga, som skyddades av omfattande sumpmarker, anlades under andra hälften av 1300-talet och upphöjdes på 1410-talet till huvudstad. Därefter inföll en expansiv blomstringstid under kung Parakramabahu VI, som för en kort tid lade under sig hela ön och tog initiativ till palats- och tempelbyggen. Efter kungens död 1467 splittrades Ceylon i småriken och Kottes betydelse minskade, men stadens kungar fortsatte att dominera stora delar av ön in på 1500-talet.

Det som slutligen krossade Kotte var portugisernas ankomst och utbredning över Ceylon. De steg iland 1505 och etablerade omgående handelsrelationer med riket. Under de decennier som följde ökade successivt portugisernas inflytande, och det blev inte bättre av att medlemmar av härskarfamiljen i Kotte på 1520-talet började bekämpa varandra. Riket sönderföll ännu mer än tidigare och huvudstaden övergavs på 1560-talet. Kungariket Kotte gick slutgiltigt under på 1590-talet, då portugiserna annekterade det som återstod.

Staden Kotte återbefolkades och återuppbyggdes på 1800-talet och är numera en förort till Colombo. Sedan 1982 fungerar Kotte, alias Sri Jayawardenepura, som Sri Lankas administrativa huvudstad, där parlamentet har sitt säte.