Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Dagens blogg avslutar den lilla serien om försvarsanläggningar, som jag fått frågor om under de senaste dagarna. Det är allmänt känt att romarna byggde en mur tvärs över nuvarande norra England, Hadrianus mur, av vilken det fortfarande återstår imponerande ruiner. Men visst fanns det en annan romersk mur betydligt längre norrut, i nuvarande södra Skottland? Finns det lämningar kvar efter den också?

Ja, det finns det. Den så kallade Antoninska muren (uppkallad efter Antoninus Pius, den kejsare som beordrade uppförandet på 140-talet f.Kr.) löpte 63 kilometer mellan Firth of Forth och Firth of Clyde i skotska lågländerna. Den var tre–fyra meter hög och omkring fem meter bred. Förutom själva muren byggde romarna ett flertal fort och en väg på vilken soldaterna kunde marschera.

Antoninska muren fick en kort historia. Redan efter två decennier övergav romarna anläggningen och drog sig tillbaka till Hadrianus mur. Muren togs åter i bruk på order av kejsar Septimius Severus i början av 200-talet, men redan efter några år gav man upp projektet. Huvudskälet till att romarna övergav försvarsanläggningen tycks ha varit ekonomiskt och praktiskt: det var mycket lättare och billigare att anlita folken i skotska låglandet som allierade än att permanent ockupera området och bemanna en väldig mur.

Huvuddelen av muren har förstörts, men här och där finns det kvar lämningar som ännu kan beskådas – främst i form av diken och jordvallar.