Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Gårdagens blogg om kinesiska muren har föranlett en fråga om vår närmaste, låt vara mer blygsamma, nordiska motsvarighet: Danevirke. Detta försvarsverk – en vall av jord – tvärs över Jylland, som idag ligger i Tyskland, var ju danernas värn mot söder. När byggdes det, och vilka skulle det skydda mot?

Det äldsta Danevirke byggdes i olika faser mellan 400-talet och 700-talet. Dendrokronologiska dateringar visar på ett omfattande arbete i mitten av 700-talet, medan C14-dateringar visar på aktivitet under 500- och 600-talen. Enligt vissa tolkningar byggde man redan tidigare. Fienden är okänd. En given möjlighet är att befästningsarbetet går tillbaka på den omvittnade rivaliteten mellan daner och friser. Danerna bredde ut sig västerut, från Skåne och Själland mot Jylland, samtidigt som krigiska jutar, angler och saxare lämnade sina gamla områden i Jylland och nuvarande Nordtyskland för att bosätta sig i Britannien; jutarna koloniserade bland annat Kent och Isle of Wight. Samtidigt expanderade friserna. De utbredde sig österut från nuvarande norra Nederländerna längs öarna vid nordsjökusten. I Jylland möttes daner och friser, antagligen redan i slutet av 400-talet eller i början av 500-talet. I detta läge uppstod en konflikt som ledde till gränsdragning och till uppdelning av Jylland i maktsfärer, en utveckling som avspeglas i det så kallade Finnsborgsfragmentet, ett diktverk som överlevt från epoken. Det är fullt möjligt att Danevirke uppfördes som ett led i maktkampen.

Nästa stora byggnadsfaser är bättre kända. Den danske kungen Godfred uppges ha förstärkt vallen i början av 800-talet, för att bemöta hotet från Karl den store. När den tysk-romerska stormakten växte fram på 900-talet blev hotet mot de danska hövdingarna och kungarna på Jylland än mer akut. I slutet av 960-talet började därför Harald Blåtand förstärka Danevirke. Resultatet kan ännu beskådas, och det har varit föremål för förstärkningar långt senare. Ännu i dansk-tyska kriget 1864 tjänade Danevirke som försvarsverk mot preussare och österrikare.