Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Svaret på frågan är beroende om man avser den mur vi kan se idag, och som är en av Asiens största sevärdheter, eller om man avser hela det komplex av murar som kineserna genom tiderna har konstruerat som skydd mot anfall från norr.

De första murverken i norra Kina, föregångare till dagens mur, går tillbaka till de nordkinesiska kungariken som blomstrade på Zhoudynastins tid långt före Kristi födelse. Vi vet inte exakt när konstruktionerna inleddes, men 600-talet eller 500-talet är en god hypotes. Den första stora byggnadsboomen kom under Shi Huangdi, kejsare i den kortvariga Qindynastin på 200-talet f.Kr., då många vallar och murar bands samman till en stor försvarsanläggning.

Senare dynastier, bland annat Han och Sui, rekonstruerade och reparerade muren, med följd att den bytte utseende upprepade gånger. Ytterst litet återstår därför idag av Shi Huangdis verk. Den mur som möter dagens besökare går huvudsakligen tillbaka till Mingdynastins tid (1368–1644). Därefter har Kinas härskare kontrollerat områden långt norr om muren, varför reparationer och nybyggnation har ansetts militärt onödiga.