Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vad betyder den gamla egyptiska kungatiteln farao? Stämmer det att ordet egentligen syftar på ett hus och inte en person?

Ordet ”farao”, som skrevs med hieroglyfer vilka kombinerade tecknet för ”pr” med tecknen för ”aa”, betyder”stort hus” och syftade länge på det palats i vilket kungen av Egypten bodde och härskade. Användningen av termen ändrades på 1400- och 1300-talen f.Kr., det vill säga under den period som brukar kallas Nya riket. Under dessa sekler började ordet stundom användas om kungens person, till exempel om Akhenaten, men det i särklass vanligaste ännu under dessa sekler var att ”pr-aa” syftade på palatset.

Först på 900- och 800-talen f.Kr. började ordet permanent brukas som en av härskarens titlar. På 700-talet hade utvecklingen medfört att just farao var den i särklass vanligaste titel som användes om kungen. När grekerna under antiken kom i kontakt med den egyptiska civilisationen var farao följaktligen den titel de lärde känna, varför det blev brukligt i europeisk historia att – helt anakronistiskt – hänvisa till alla egyptiska kungar sedan historiens gryning som faraoner.