Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det cirkulerar rykten om att det på 1800-talet publicerades en bok – bland annat av Bonniers, när förlaget var nystartat – som gjorde gällande att Napoleon Bonaparte aldrig existerat. Varifrån kommer denna bisarra idé?

Den kommer från Jean-Baptiste Pérès, en fransk matematiker och fysiker som 1827 publicerade en satirisk pamflett som drev med de kulturradikaler som ville betrakta Bibeln som en samling myter utan historisk substans. Framför allt riktade han sig mot Charles François Dupuis, som hävdade att alla religioner är baserade på samma grundidéer och -myter. Pamfletten bar titeln Comme quoi Napoléon n’a jamais existé ou Grand Erratum, source d’un nombre infini d’errata à noter dans l’histoire du XIXe siècle (”Som om Napoleon aldrig har existerat eller Grand Erratum, källa till ett oändligt antal fel att notera i 1800-talets historia”).

Det viktigaste satiriska argumentet går ut på att Napoleon är ett påhitt av franska antikentusiaster, som gjorde en lätt maskerad kopia av myten om den grekiske guden Apollon. Namnet Napoleon är i själva verket en variant av namnet Apollon. Apollon föddes på Delos, en medelhavsö. Napoleon föddes på Korsika, en annan medelhavsö. Korsika är för Frankrike vad Delos är för Grekland. Napoleons mor hette Letitia, Apollons mor Leto – namnlikheten är slående. Napoleon hade tre systrar, vilka motsvarar Apollons tre gracer. Napoleons fyra bröder är symboler för de fyra årstiderna. Apollon räddade Grekland från draken Python, medan Napoleon räddade Frankrike från franska revolutionens fasor (väl att märka kommer ordet revolution från latinets revolvo, som syftar på något krälande, som en drake.). Napoleons liv och gärning är i sin helhet en solmyt – liksom solen tog hans karriär fart i öster (Egypten) och han dog i väster (Saint Helena). Och så vidare.