Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Igår blev jag nedringd av journalister som undrade vad en stridshingst egentligen är för något, detta med anledning av att vår statsminister nyligen liknat sig vid en dylik. För att stämma i bäcken – jag tillbringar dagen med undervisning vid Lunds universitet och måste ha telefonen avstängd – levererar jag svaret även här. Håll till godo.

När riddarna red ut i strid använde de aldrig ston, bara hingstar. En sådan stridshingst uppskattades till ett värde av minst sex–åtta oxar. De avlades i så kallade stod, grupper bestående av en hingst och omkring tio ston, som gick omkring i skogarna. Därifrån hämtades hingstföl, vilka föddes upp och tränades till att duga i krig. En färdigtränad stridshingst gick under den latinska beteckningen caballus, medan en vanlig häst (icke-stridshingst) formellt benämndes equus. Om vi gör en modern jämförelse var skillnaden, både ur statushänseende och ekonomiskt hänseende, ungefär lika stor som mellan en äldre begagnad bil och en fabriksny sportbil. Innehavet av vältränade caballi, samt förmågan att kontrollera dem i stridens hetta, utgjorde den yttersta berättigande grunden för frälsets ekonomiska och politiska maktställning. Det var denna typ av krigföring som förknippades med riddare, väpnare, hövisk kultur och torneringar.

Som exempel på stridshingstar och deras värde kan vi vända oss mot Raven van Barnekows räkenskapsbok för Nyköpings fögderi på 1360-talet, där vi finner en uppräkning av värdet på ett hundratal hästar som gått förlorade i tjänsten. Många stupade i slaget vid Gata år 1365. En av dem, en vanlig häst som tillhörde Raven van Barnekows bågskytt, värderades till 13 ½ mark. Herr Ravens stridshingst, som även den dödades i striderna, hade ett värde av 110 mark. Vid ett senare tillfälle miste herr Ravens son en vanlig, eller äldre, häst värderad till 28 mark. Två av fogdens tyska vänner, Kettilhot och Negendank, förlorade vid olika tillfällen var sin stridshingst värderade till vardera 100 och 150 mark. Prisskillnaden mellan olika typer av hästar är uppenbar.