Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Under antiken skrev man på papyrus, inte bara i Egypten utan även i Europa, men på medeltiden skrev man på pergament (och senare på papper). När skedde övergången?

Övergången från papyrus till pergament skedde förhållandevis sent, eftersom det gick alldeles utmärkt att importera papyrus över Medelhavet i hundratals år efter västromerska rikets fall. För en historiker är detta bara att beklaga, eftersom papyrus är ett förhållandevis förgängligt material. Våra kunskaper om historiska situationer ökar kraftigt i samband med att man övergick till pergament.

Exempel: vår äldsta bevarade skrift från det påvliga arkivet i Rom är ett brev från Hadrianus I daterat till år 788. För perioden från 788 till andra hälften av 900-talet, då den påvliga administrationen övergick till att använda pergament, har endast 40 påvliga bullor bevarats i original, trots att vi vet att tusentals dylika skrifter utfärdades. Frankerkungarnas skrivare gick för sin del över från papyrus till pergament redan under andra hälften av 600-talet, varefter våra kunskaper om deras del av Europa ökar betydligt. Bristen på tidiga källor från frankerriket kan troligen förklaras på samma sätt som vi kan förklara bristen på påvliga bullor.

Extremfallet utgörs av Pyreneiska halvön, som under 600-talet kunde skryta med en av Västeuropas mest fruktbara intellektuella miljöer. Trots att det står bortom varje tvivel att kulturen inte bara levde utan frodades i det visigotiska Spanien har inte ett enda autentiskt vardagsdokument bevarats in i vår tid. Vi vet att sådana dokument har existerat. Vårt äldsta bevis stammar från den 29 september 550 eller 551 i form av en dokumentkopia i en bibelhandskrift från 1100-talet. Vad gäller dokumentoriginal, har vi emellertid endast några obetydliga, i praktiken oanvändbara, fragment.