Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har fått en fråga om den sachsiske kurfursten Johan Georg I, som på svenska ibland har omtalats som ”Öl-Göran”. Vet man hur gammal benämningen är och vem som först yttrade den?

Johan Georg I var kurfurste av Sachsen från 1611 till 1656 och hann delta i trettioåriga kriget på olika sidor: stundom som neutral, stundom som kejserlig allierad, stundom som svensk allierad. Han stödde inledningsvis habsburgarna, men efter det att Tilly börjat plundra i Sachsen bytte han sida och lierade sig med svenskarna, och efter det svenska nederlaget vid Nördlingen och freden i Prag höll han sig till kejsaren. Under det krigets sista decennium blev hans land ideligen scen för krig mellan svenskarna och deras fiender, med fruktansvärda följder för civilbefolkningen.

Mot denna bakgrund kommer det inte som en överraskning att kurfursten inte har gått till historien som en av tidens stora tyska ledare. Istället brukar han framhävas som ett typexempel på barockerans drinkare och matvrak. På svenska är han, som nämnts, känd som ”Öl-Göran”. Förutom att äta och dricka var hans stora passion jakt.

Jag har förgäves sökt spåra exakt vem som först myntade uttrycket, men det tycks stå klart att det är en översättning från tyskans ”Bierjörge”, eller ”Bier-Jörg”. Om vi vänder oss till ögonvittnesskildringar och andra notiser från trettioåriga kriget finner vi gott om referenser till hertigens fallenhet för starka drycker. Som exempel kan nämnas den sachsiske översten Budczies Vitzthum, som förvisso främst skildrar hur den egne generallöjtnanten Baudissin söp sig berusad, men som även noterar att hertigen passade på att dricka när han umgicks med denne. Oavsett om de möttes till måltid mitt på dagen – vad vi skulle kalla lunch – eller till kvällsvard blev det inte mycket gjort under den tid som följde eftersom ingen av de båda högsta krigsledarna var nyktra nog att kunna ge order. Så här kan en typisk notis se ut: ”Den 30:e åt Hans Höghet middag med generallöjtnanten och blev mycket drucken, i likhet med alla övriga officerare.”