Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I redogörelser för slavarnas motstånd mot de vita i 1800-talets USA möter man ofta det märkliga namnet Denmark Vesey. Vem var han? Vad gjorde han? Kom han från Danmark?

Nej, men väl från en dansk koloni. Denmark Vesey stammade från Sankt Thomas i Danska Västindien. År 1781 köptes han av kapten Joseph Vesey och tillbringade några år i den franska kolonin Saint-Domingue innan det stora slavuppror utbröt som förvandlade kolonin till Haiti. Slutligen bosatte sig kapten Vesey i Charleston och höll unge Denmark som husslav. Den 9 november 1799 hade slaven tur. Han vann 1 500 dollar på lotteri och köpte sin frihet för pengarna. Eftersom Denmark Vesey var en skicklig snickare hade han inga problem att försörja sig på egen hand. Han blev dessutom en prominent gestalt i de svartas andliga liv och deltog 1816 i grundandet av en afro-amerikansk metodistkyrka.

Men Denmark Vesey hade högre ambitioner än så. Han drömde om en revolution vars idéinnehåll kan beskrivas som en kombination av våldsromantik och kristen jämlikhetsidealism. Resningen skulle äga rum den 14 juli 1822, för att hedra minnet av Bastiljens stormning 1789. Hundratals, kanske tusentals, svarta i South Carolina drogs in i planerna, som gick ut på att slavägarna skulle massakreras och Charleston temporärt ockuperas, varefter de alla skulle segla till Haiti och leva i frihet. Sex veckor före den planerade revolten läckte emellertid planerna ut till myndigheterna. Massarresteringar följde. Allt som allt dömdes ett sjuttiotal män för delaktighet i upprorsplanerna och 37 hängdes, däribland Vesey själv.

Forskarna är oense om hur allvarligt och hur omfattande 1822 års planerade uppror var. Röster har höjts för att sammansvärjningen inte alls var särskilt farlig utan snarare ett rykte som spreds ut för att öka trycket mot slavarna. Rädslan för en svart resning kunde legitimera hårda tag. Det verkliga förhållandet lär aldrig bli uppdagat, men så mycket är säkert att många vita män och kvinnor i South Carolina år 1822 var övertygade om att de svävade i livsfara. Denmark Vesey blev en postum hjälte för många abolitionister, och under amerikanska inbördeskriget användes hans namn som stridsrop bland svarta nordstatssoldater.