Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det händer ibland att jag får filmhistoriska frågor, och idag tar jag mig an en av dessa. En av världshistoriens mest berömda filmer, Casablanca (1942), är omgiven av diverse rykten. Ett går ut på att huvudrollsinnehavarna inte visste hur filmen skulle sluta förrän på den sista inspelningsdagen. Framför allt skall de inte ha känt till huruvida Ilse (Ingrid Bergman) skulle lämna maken Laszlo (Paul Henreid) för Rick (Humphrey Bogart), eller om hon skulle följa med sin man på flygplanet till friheten. Det ryktas också att filmen vimlar av historiska fel, vilka är desto besynnerligare som filmen utspelar sig i sin egen samtid.

Att dessa – och andra – rykten har uppstått och cirkulerar beror ytterst på en enda sak: Casablanca har blivit en närmast mytisk film, och mytiska företeelser alstrar rykten. Men det är lätt att kontrollera fakta, om man bara vill.

Casablanca bygger på en pjäs, Everybody Comes to Rick’s, som utspelar sig på den restaurang som Rick (Bogart) driver i filmen. I pjäsen slutar den romantiska intrigen ungefär som på filmen: Rick sänder iväg paret till flygplatsen. Detta måste rimligen alla ha känt till när filmen spelades in. Därtill kommer att det sedan början av 1930-talet fanns en känd – för att inte säga beryktad – produktionskod, som tvingade filmbolagen till självcensur. Enligt produktionskoden fick man inte visa hur en gift kvinna lämnar sin make för en annan man. Ett sådant slut var fullständigt omöjligt, något varenda skådespelare i Hollywood måste ha känt till. Innan filmningen började diskuterades möjligheten att Laszlo skulle dödas, så att Rick och Ilse kunde fly tillsammans, men den idén skrotades av två skäl: man ville dra ut på spänningen så mycket som möjligt och man ville lyfta fram den idealistiska kampen mot fienden tydligare (och det framgick bättre om Ilse nedprioriterade sin kärlek till Rick medan denne tog ställning mot nazisterna).

Så varför uppstod ryktet? Man har gissat att det beror på en feltolkning av något Ingrid Bergman sade, när hon vid ett tillfälle förklarade att hon under inspelningen inte riktigt visste vilken av männen – Rick eller Laszlo – hon skulle vara förälskad i. Men hon visste under alla omständigheter hur filmen skulle sluta.

Däremot stämmer det att filmen rymmer diverse felaktigheter. I själva verket fanns det inga uniformerade tyska trupper i Casablanca, men i filmen ser man gott om dem, även när de kopplar av med sångövningar på restaurangen. (Ironiskt nog spelas den styggaste tysken av dem alla, major Strasser, av Conrad Veidt, en antinazist som hade flytt från Hitlers Tyskland redan 1933). I själva verket skulle Laszlo – som går omkring helt fritt i staden och möter motståndsmän – med all säkerhet ha arresterats av Vichy-regimens poliser (det vill säga av kapten Renault, spelad av Claude Rains). I själva verket traskade inte ententens trupper in i Berlin 1918, vilket görs gällande i Casablanca. I själva verket flydde inte många från Tredje riket via den fransk-nordafrikanska rutt som ledde till Casablanca, utan snarare via Pyrenéerna till Spanien, vilket sätter ett frågetecken framför hela intrigen.

Men det är beside the point, om ni frågar mig. Casablanca är och förblir världens bästa film.