Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag hoppar vi tillbaka i tiden till en fråga om bibliska personer. Uppenbarligen finns det inskrifter som stöder Bibelns uppgifter om att kung David har existerat, men hur är det med hans son, kung Salomo? Finns det inskrifter om honom också?

Nej, det finns det inte. De äldsta källorna som uttalar sig om Salomo är de som återfinns i Gamla testamentet, och de nedskrevs århundraden efter det 900-tal f.Kr. då kungen skall ha levt. Följaktligen har modern forskning ställt sig skeptisk till åtskilliga berättelser om kungen, hans byggnadsprojekt och hans vishet. Inga entydiga rester efter byggnadsprojekten – ”Salomos tempel” – har påträffats.

Bristen på referenser har lett till att forskarna är delade i olika läger. Vissa menar att de som skrev de historiska texterna i Gamla testamentet kraftigt överdrev Sauls, Davids och Salomos betydelse för att få senare israelitiska kungar att framstå som sämre. Skälen skall ha varit politiska och religiösa: de senare kungarna höll sig med flera gudar, medan de tre första kungarnas era framställs som en gyllene era för monoteismen. Andra forskare har dock påpekat att sådana konspirationsteorier bland forntida historiker är omöjliga att belägga och att vi i brist på bättre bör acceptera huvuddragen i den gammaltestamentliga redogörelsen.

När det gäller Salomos tempel är det inte konstigt att arkeologerna inte har funnit det. Platsen för det förmodade templet har varit föremål för upprepad förstörelse och nybyggnation under tusentals år. Till råga på allt skall det ha legat på en plats i Jerusalem som är mycket helig även för muslimer, varför det är föga sannolikt att större arkeologiska projekt kommer att bli möjliga.