Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en lokal fråga om en av Smålands mest berömda kyrkor, den i Rydaholm. Det sägs att i synnerhet tornet är mycket intressant och värt en omväg för bilturisten. Men varför? Vad är så speciellt med Rydaholms kyrka?

Rydaholm, som låg i det medeltida Tiohärads lagsaga, fick mycket riktigt en stor och pampig kyrka i mitten av 1100-talet. Dessvärre revs det mesta på 1700-talet och ersattes av en ny kyrka, men tornet står ännu kvar och minner om byns medeltida storhetstid, då Rydaholm tidvis fungerade som viktig samlingspunkt för politiska möten i hela lagsagan.

Byggherren var inte snål. Tornet försågs med portaler och vackra ornament av en sådan art att byggnaden ännu står i en klass för sig i bygden. Men varför? De skriftliga källorna tiger. En hypotes går emellertid ut på att tornet tillkom på direkt initiativ av biskopen i Linköping och att bygget var riktat mot de separatistiska prästerna i Växjö, som vid denna tid bröt sig loss och upprättade ett eget biskopsdöme.

Hypotesen är spännande, men den förblir en hypotes. Det kan lika gärna ha rört sig om en maktdemonstration från bygdens hövding.