Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Efter gårdagens ovanligt långa blogg följer idag en betydligt kortare. Hur länge har vi haft vattentoaletter i våra hem, och varför kallas bekvämlighetsinrättningen ofta wc?

Idén bakom vattentoaletten, som princip, kan spåras till forntiden. System som påminner om vattentoaletter fanns av allt att döma i sten- och bronsålderskulturer lite här och var på jordklotet, till exempel i induskulturen i dagens Pakistan och på det minoiska Kreta. Det fanns gott om sådana anordningar i romarriket. Men om vi begränsar frågan till den typ som finns i dagens hem får vi vända blicken mot 1800-talet.

I de borgerliga hem som byggdes i Europas växande storstäderna skapades ett nytt ideal, präglat av både rationalitet och bekvämlighet, som gjorde hemmet till mycket mer än bara en plats att sova och äta på. Ett exempel på den teknik man då valde att investera i är just den engelska varianten av vattentoalett, water closet, varav ”wc”. De första offentliga vattentoaletterna visades upp på världsutställningen i London 1851. På 1880- och 1890-talen spred sig uppfinningen till månget förmöget hem, och på 1900-talet installerades den även i arbetarhem.