Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Är det sant att den nordfranska staden Sedan har varit självständig?

Ja, eller rättare sagt nja; det är en definitionsfråga. Formellt sett har Sedan faktiskt varit ett självständigt furstendöme, men fursten var dessutom en fransk högadelsman som deltog i det franska politiska livet. Att furstendömet överhuvudtaget bildades berodde på de politiskt och religiöst oroliga tiderna i Frankrike under andra hälften av 1500-talet. En stark kungamakt saknades, och många religiösa grupper, särskilt protestanter (hugenotter), ville ha egna befästa bålverk i kampen mot sina katolska fiender.

Historien började omkring 1560. Hugenottparet Henri Robert de la Marck och Françoise de Bourbon-Vendôme vägrade att fortsätta lyda under det katolska Frankrike och förklarade sitt maktområde kring staden Sedan självständigt. På grund av splittringen under de många hugenottkrigen var det omöjligt för den franska kungamakten att krossa deras utbrytarstat – eller rättare sagt, det bedömdes inte som högprioriterat på grund av de betydligt större problem Frankrike led av. Det lilla furstendömet kom att fungera som tillflyktsort för åtskilliga hugenotter, och 1579 grundades en hugenottakademi i staden.

År 1591 gifte sig Henri de La Tour d’Auvergne med arvtagerskan Charlotte de La Marck och blev därmed furste av Sedan och hertig av Bouillon. Han råkade i strid med den franska riksledningen 1606 men behöll kontrollen av furstendömet. Eftersom Charlotte dog barnlös kom staden att gå i arv till Henris barn i andra äktenskapet med Elisabet av Nassau. Två av dem blev framträdande personer i 1600-talets historia: den yngre sonen Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte av Turenne, blev en av Frankrikes största fältherrar genom tiderna. Den äldre sonen hette Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne och utbildades till militär i Nederländerna, där han tjänade under sina morbröder Moritz av Oranien och dennes efterträdare Fredrik Henrik. År 1623 ärvde han Sedan. Visserligen gick den nye fursten så småningom över till katolicismen (han gifte sig med en katolik), men han hade ingen tanke på att ge upp Sedans självständighet godvilligt.

Till en början tjänstgjorde Frédéric Maurice i Ludvig XIII:s arméer, men liksom andra högadelsmän var han fientligt inställd till kardinal Richelieu och konspirerade ofta mot denne. I början av 1640-talet sammansvor han sig med greve Louis av Soissons, en annan av tidens mer kända högadliga konspiratörer. Nu menade man i Paris att det hade gått för långt, och på sommaren 1641 sände kardinal Richelieu en armé mot Sedan för att krossa den bångstyrige fursten.

Visserligen besegrade Frédéric Maurice den franska armén i slaget vid La Marfée, men i längden var kampen hopplös. Sedan försattes i belägring och fursten tvingades förhandla. Senare under sommaren gav han upp och underkastade sig kungen. När han påföljande år, än en gång, deltog i en högadlig sammansvärjning svarade Ludvig XIII med att annektera furstendömet Sedan mot att Frédéric Maurice fick leva. Det senare var kanske inte så välbetänkt; Frédéric Maurice fortsatte att intrigera. I den resning som skakade om hela Frankrike 1650, fronden, var han en av huvudpersonerna och lyckades förhandla till sig omfattande territoriell kompensation för förlusten av Sedan.