Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I många historieböcker kan man läsa att Bysantinska riket alias Östromerska riket föll år 1453, när de osmanska turkarna erövrade Konstantinopel och den siste kejsaren stupade i försvaret av sin stad. Men stämmer det? Hade inte bysantinarna/romarna kvar några besittningar ännu längre?

Jo, det hade de, men bara i några år. Under första hälften av 1400-talet erövrade osmanerna det ena kejserliga territoriet efter det andra, men eftersom det bysantinska området var fragmenterat – territorier här och där mellan Peloponnesos (”Morea”) och Trapezunt – var det inte lätt att erövra allt i ett enda fälttåg.

Sedan ett korståg som tågat ut för att hjälpa Konstantinopel lidit nederlag vid Varna år 1444 kunde osmanerna börja planera för slutangreppen. I april 1453 påbörjade sultan Mehmed II belägringen av Konstantinopel, och den 29 maj dog kejsar Konstantin XI under den avgörande turkiska stormningen. Sedan kom turen till återstående områden. År 1460 hade de bysantinska territorierna på Peloponnesos kapitulerat, 1461 också Trapezunt. Av det kristna Grekland återstod därmed endast de öar och enklaver som styrdes av italienare, och de tog ännu längre tid att betvinga. Steg för steg tog osmanerna öarna och enklaverna på 1400- och 1500-talen, men först efter ett långt krig i mitten av 1600-talet lyckades osmanerna erövra Kreta från venetianarna.