Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I Colorado finns en fantastisk nationalpark, Mesa Verde, med lämningar efter stora huskomplex invid lodräta stup. Vilka byggde detta, och när skedde det?

Tidigare brukade man använda termen anasazikulturen. Anasazi betyder ungefär ”våra förfäders fiender” eller ”de gamla” på navajospråket och syftar på att kulturbärarna representerade en äldre lokal tradition när navajo- och apachefolken invandrade norrifrån på 1200- eller 1300-talet. Idag föredrar man i USA att använda termen Ancient Pueblo Peoples, det vill säga ”forntida by-folk”, efter den term spanjorerna använde för att beteckna de byar, pueblos, som de fann när de anlände till landet. De nutida pueblofolken föredrar den senare termen framför den förra. (Vissa har dock påpekat att pueblo-termen också är dålig, eftersom den går tillbaka på det spanska väldet, som för många indianer var betydligt mer förtryckande än något som de utsatts för av navajogrannarna.)

Pueblofolken var bofasta jordbrukare. De odlade majs, bönor och pumpor och födde upp kalkoner. De utvecklade även en högtstående keramisk tradition, anlade vägar och konstruerade bevattningsanläggningar. Under perioden från 900-talet till 1200-talet uppförde de stora byar dels på slätter, dels i skydd av överhängande klippor. I den mest berömda klippanläggningen, Cliff Palace i Mesa Verdes nationalpark (1200-talet), finns 200 rum på åtta våningar, 23 särskilda ceremonirum (kivas) samt försvarstorn. En annan anläggning, Pueblo Bonito i Chacodalen (New Mexico), byggd på 900-talet i kallmurad sten, har nära 800 sammanbyggda rum i fem våningar, konstruerade så att hela byn formar ett jättelikt D. Ett system av raka vägar förband Pueblo Bonito med sju andra storbyar i dalen.

Varför många bosättningar lades ned omkring 1300 är okänt: forskarna har gissat på såväl långa perioder av torka som attacker från navajo- och apachenomader. I vilket fall som helst tycks kulturen ha överlevt och anpassat sig till den förändrade situationen, och under påföljande sekler förde puebloindianerna den agrara kulturen vidare.