Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det är välkänt att Kina i historien har haft många mäktiga kvinnliga politiker – änkekejsarinnor, konkubiner etcetera – men har landet någonsin haft en regelrätt kejsare av kvinnligt kön?

Ja, en gång. Den högsta makten i Kina vilade under andra hälften av 600-talet för ovanlighetens skull i en kvinnas händer. Wu Zhao (även känd som Wu Zetian) tillerkändes personligen officiell regeringsmakt i egenskap av kejsare. Från 655 dominerade hon regeringen bakom sin gemål Gao Zong, och efter dennes död 683 befäste hon sitt välde. Wu gick till och med så långt att hon lät utropa en egen dynasti, Zhou (690–705). Inte förrän hon var i 80-årsåldern lyckades hennes motståndare tvinga fram en abdikation.

Det råder inget tvivel om Wus politiska kompetens, men hennes regim har likväl blivit synnerligen svartmålad i traditionell kinesisk historieskrivning. Orsaken var att Wu i egenskap av maktfullkomlig kvinnlig uppkomling råkade i fiendskap med aristokratin och hovmännen, vilka hon utsatte för brutala utrensningar. Hennes historia skrevs av hennes fiender.