Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Härom veckan fick jag en fråga om hur viktigt slaget vid Poitiers år 732 numera anses ha varit. Förr menade man gärna att slaget var av epokbildande betydelse: i och med denna drabbning hejdade frankerna under Karl Martell muslimerna från att erövra hela Västeuropa. De behöll Pyreneiska halvön men inte det blivande Frankrike. Senare har folk gjort gällande att slagets betydelse har kraftigt överdrivits – det rörde sig bara om ett av flera muslimska plundringståg i nordlig riktning, vilket stoppades utan att det fick några större världshistoriska konsekvenser. Vilket är sant?

Som jag har skrivit i ett tidigare blogginlägg hade muslimerna redan erövrat och befäst Sydfrankrike (Akvitanien) i början av 720-talet. Tio år senare gjorde man ett försök att utsträcka plundringarna och erövringarna till Loiredalen, men då led den sonderande expeditionen nederlag mot Karl Martells franker. Vi vet varken exakt när eller exakt var det skedde – både Poitiers och Tours har föreslagits, liksom årtalen 732 och 734. Så mycket är emellertid säkert att slaget hejdade vidare arabiska och berbiska framstötar mot Loire. Däremot hejdades inte expansionen i sig. Muslimerna valde att istället angripa Provence. Att framstötarna upphörde på 740-talet berodde framför allt på inre oroligheter på Pyreneiska halvön; muslimerna kämpade inbördes och tvingades ställa in eventuella erövringsprojekt i norr.

Slaget vid Poitiers hade alltså ingen större världshistorisk betydelse. Det var en av flera drabbningar i en månghundraårig kamp mellan muslimska och kristna härskare i Sydeuropa, och krigslyckan skulle växla många gånger efter drabbningen.