Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har flera gånger, senast i förrgår, fått frågor om den engelska fyndplatsen Sutton Hoo. Stämmer det att man här har hittat föremål från folkvandringstid eller tidig medeltid som är nästan identiska med föremål som hittats i Uppland? Hur säker kan man vara på att det finns kopplingar mellan dåtidens England och Sverige?

Sutton Hoo ligger nära Woodbridge i Suffolk och ingick under tidig medeltid i kungariket Östangeln (East Anglia). Här påträffade man 1939 en rik båtgrav, som har daterats till tidigt 600-tal. De saker man hittade, bland annat vapen och hjälm, påminner kusligt mycket om gravfynd i Uppland, till exempel från Valsgärde och Vendel. Det är svårt att inte leka med tanken att det finns ett samband, men hundraprocentigt säkra kan vi inte vara. För det krävs fler fynd och skriftliga belägg. Majoriteten av de forskare som har studerat fynden är dock ense om att likheterna är så stora att det är osannolikt att det inte finns personliga kopplingar, till exempel att medlemmar av samma släkt har härskat både i East Anglia och Uppland.

Om vi sätter in detta i ett större sammanhang kan fynden användas som indicier på att den anglosaxiska immigration över Nordsjön, som ledde till att Britannia blev England, ökade successivt under 500-talet, något som svårligen kan beläggas skriftligt. Om folk från Uppland (och andra landskap) slog sig ned på ön på 500-talet och i början av 600-talet är det lättare att förstå varför anglosaxarna segrade i den långa konfrontationen med äldre romersk-keltiska maktstrukturer.

Ingen har slutgiltigt lyckats identifiera den person som begravdes i Sutton Hoo, men mot bakgrund av dateringen och lokaliteten anses det inte osannolikt att han var kung Raedwald av East Anglia, sin tids mäktigaste anglosaxiske furste, som avled i mitten av 620-talet.