Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har fått en fråga om ett folk som dyker upp på vissa gamla kartor över folkvandringstiden. Juthungerna. De tycks ha varit mycket aktiva under senantiken, men de byggde uppenbarligen inte upp något större rike. Vad hände med dem?

Juthungerna (lat. Iuthungi) var ett germanfolk som i mitten av 200-talet var grannar till alamannerna i nuvarande mellersta Tyskland. Liksom dessa ryckte de fram över Donau i den ena plundringsexpeditionen efter den andra på romerskt område. De härjade i alpområdet och Norditalien, besegrades visserligen av kejsar Aurelianus (regerade 270–275) men fortsatte icke desto mindre att bränna och plundra när andan föll på. Vi har rapporter om senare juthungiska räder på romerskt territorium åren 271, 297, 358 och 387, men sedan tycks folket ha försvagats.

Folknamnet Iuthungi förekommer för sista gången i källorna för år 430, då de besegrades av romarna. Vad som sedan hände är okänt. Den troligaste hypotesen är att juthungerna inkorporerades i alamannernas stamförbund och upphörde att existera som separat grupp. Om det är sant bor deras ättlingar idag i tyska Baden-Württemberg, i franska Alsace, i Liechtenstein och i angränsande delar av Schweiz.