Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Svaret är: under renässansen. Medeltiden uppfanns av epokens värsta kritiker, de italienska renässanshumanister som hyllade antiken och den egna nutiden.

Den latinska termen media aetas, ”tiden mitt emellan”, ”medeltiden”, uppkom på 1300- och 1400-talen i Italien som benämning på perioden mellan antikens undergång och vad man uppfattade som dess ”pånyttfödelse” (rinascimento, renässans). I de blomstrande italienska renässansmiljöerna var det kutym att se ned på media aetas. Några få röster gjorde sig visserligen hörda till försvar för den blomstrande kyrkliga kulturen under högmedeltiden, men de flesta som yttrade sig i frågan var mycket negativa.

Denna attityd hade kommit för att stanna. Under 1500-talet späddes medeltidskritiken på med de protestantiska reformatorerna Luthers och Calvins kritik mot den medeltida påvekyrkan och dess korruption. Det intellektuella medeltidshatet nådde sin höjdpunkt under första hälften av 1700-talet, då de franska upplysningsfilosoferna förkastade dess, som man ansåg, obotliga anda av vidskeplighet. Sedan vände vinden – romantikerna dyrkade de förfallna borgruinerna, folksagorna, katedralerna, med mera, vilket ytterligare populariserade termen som sådan.