Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag tar jag upp en direkt följdfråga på gårdagens blogg om slipsens ursprung, som ju visade sig vara länkat till trettioåriga kriget. Gäller inte detta även ord som ”liga” och ”ligist”?

Inte riktigt, men delvis. Ordet är välkänt inom många språk (ital. lega, franska ligue, etc.) och syftar på sammanslutningar och föreningar, på något som har ”bundits ihop”. Det speciella med ordets användning i svenskan är att det nästan alltid, med undantag för i idrottsliga sammanhang, har använts med negativ biton. Att tillhöra en liga är i Sverige skumt – det är ungefär som att tillhöra ett kriminellt gäng. I utlandet är substantivet ofta värdeneutralt.

På denna punkt finns det mycket riktigt en historisk koppling till 1600-talet. I början av detta sekel formerade sig de tyska furstarna till religiösa och politiska förbund. Protestanterna gick ihop i Evangeliska unionen, katolikerna i Katolska ligan. Sistnämnda organisation grundades den 10 juli 1609 på initiativ av hertig Maximilian av Bayern. Vid hans sida stod i främsta ledet biskoparna av Würzburg, Konstanz, Augsburg, Passau och Regensburg, men antalet medlemmar utökades sedermera till att bland annat omfatta de andliga kurfurstarna av Mainz, Köln och Trier. Formellt ingick även Österrike i ligan från och med 1613. Habsburgarna i Wien, Prag och Madrid stödde projektet, liksom påven.

Efter defenestrationen i Prag 1618, då trettioåriga kriget började, ställde Katolska ligan upp en slagkraftig armé under Tillys befäl, vilken hembar stora triumfer under krigets första år, då både Böhmen och Pfalz erövrades. Katolska ligan var även framgångsrik i kampen mot Kristian IV:s Danmark men blev grundligt besegrad av Gustav II Adolf. Efter den fred som flertalet tyska furstendömen slöt med kejsaren 1635 upphörde ligan att existera, eftersom fredsöverenskommelsen förbjöd formerandet av allianser inom Tysk-romerska rikets ram.