Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

På engelska finns en term som ofta förekommer i turistbroschyrer och stadsbeskrivningar: belfry. Det verkar syfta på ett torn där det hänger klockor. I viss litteratur förekommer parallelltermen barfred, men då snarare syftande på någon sorts befästning. Hur hänger detta ihop? Vad betyder ordet egentligen?

Ja, säg det. Termens ursprung är omdiskuterad, och mig veterligen finns det ingen vetenskaplig enighet i frågan. Däremot vet vi att termen har fått delvis olika användningsområden i olika västeuropeiska länder. I det franska och engelska språkområdet syftar termer som belfry och beffroi idag först och främst på klocktorn (men har tidigare även syftat på belägringstorn). Ordet barfred är ursprungligen en tysk variant som har nått till Sverige. Denna term har mycket riktigt använts om försvarstorn, i regel fristående sådana, men det är inte ovanligt att man även har brukat termen om kärntorn inne i större slottsanläggningar.

Bakgrunden till byggandet av fristående torn var ekonomisk. Det kostade mycket pengar att skapa en stor medeltida borg med kärntorn, bostadshus, ringmurar och förborg. Den enkla barfredsborgen var ett billigare alternativ och kunde vara både fast och flyttbar. I ett senare skede övergick man till att syfta på ett ensamt torn som fungerade som första, sista och enda försvar mot en anfallande fiende. Många av de borgar som byggdes av det nordiska frälset på 1400-talet kan betecknas som sådana barfredsborgar.