Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I svensk tradition kallas denna dag dymmelonsdagen. Vet man varför? Har det med ordet ”döma” att göra?

Jag fick faktiskt höra just detta när jag var liten – att ordet kom av att Jesus dömdes den dagen. Men förklaringen är helt felaktig, inte bara för att Jesus häktades först på skärtorsdagskvällen. Ordet kommer inte från verbet döma utan från termen dymblar, som betyder trästavar. I äldre nordisk tradition bytte man ut kyrkklockornas metallkläppar mot trästavar. Det dämpade ljudet i klockorna – på vissa håll försökte man få dem att inte avge något ljud alls – skulle markera den annalkande påsken.

I engelsk tradition kallas dymmelonsdagen Holy Wednesday eller Spy Wednesday. Sistnämnda term syftar på att Judas på denna dag skall ha avtalat med översteprästerna om att överlämna Jesus för trettio silvermynt och börjat leta efter en möjlighet att genomföra förräderiet.